We willen iedereen ook graag aanmoedigen om deel te nemen aan toernooien tijdens het seizoen. Deze toernooien worden georganiseerd door verschillende clubs en gaan telkens door in andere sporthallen. Je kan je hiervoor inschrijven via de jeugdverantwoordelijke.
We zullen dit jaar een aantal toernooien selecteren waar we graag met een groep aanwezig willen zijn. Tijdens deze toernooien is er dan de mogelijkheid tot coaching en begeleiding door verschillende trainers. We hopen dan ook op jullie motivatie en deelname.

Deelname aan deze toernooien kost €3 voor één discipline, €5 euro voor twee disciplines. BACSS schiet dit bedrag voor en op het einde van het seizoen zullen we vragen het totaalbedrag terug te storten.

Meer details vind je op de website van de PBA.